In het kader van de Dag van de Duurzaamheid

Organiseren Roland van Vliet en Arjen Schamhart

I.s.m. het Social Venture Network

 

De eerste inspiratiedag over Duurzaamheid van de Geest

Duurzaamheid in de intuïtie

 

dit evenement is verplaatst naar 2011

 

Locatie: Klooster voor Zingeving en Werk “Zin” te Vught

Voor details: klik hier

 

Eerste inspiratiedag over Duurzaamheid van de Geest

Duurzaamheid van de geest als basis voor maatschappelijke duurzaamheid van people, planet en profit. Het vernieuwen, ontwikkelen en verduurzamen van de geest in zeven bijeenkomsten met Roland van Vliet. Met certificaat!


In het denken over duurzaamheid heeft eerst marketing en toen het product centraal gestaan. Nu gaat het ook om duurzaamheid vanuit jezelf als mens. De filosoof Roland van Vliet – eerder opgetreden voor de SVN – brengt nu de duurzaamheid van de geest. Wat in de geest is tijdelijk, losgeslagen en fragmentarisch en wat in de geest is permanent, geïnspireerd en samenhangend? Is het mogelijk om eeuwige waarden vinden of zijn deze altijd historisch bepaald? Hoe kan de geest beeldend en intuïtief denken, objectief voelen, kunstzinnig willen en onbevangen waarnemen? In de vrije relatie tot het Zelf en de sociale omgeving wordt duurzaamheid van de geest tot levenskunst.

Inspiratiedagen brengen je in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Er zijn acts, voordrachten en ook interactief onderzoek, stand-up filosofie, muziek, toneel en schilderen.

 

flyer duurzaamheidvandegeest - voorkant

 

De bijeenkomst is onderdeel van een serie die er als volgt uitziet:

 

Duurzaamheid in de intuïtie

Intuïties blijken in een aantal gevallen bij nader beschouwing herinneringsvoorstellingen of wensgedachten te zijn. Wat is intuïtie en kun je intuïtie scholen? Is er een hiërarchie van intuïties op te stellen? Wat is de verhouding tussen rationaliteit en intuïtie in de kwaliteit van denken en leven?

Duurzaamheid in het waarnemen

In de waarneming werken vaak onbewuste reakties of selectie-criteria van persoonlijke voor- en afkeur. Is een werkelijk onbevooroordeelde en onbevangen waarneming of verwondering mogelijk? 
De meest bewuste en volledige vorm van waarneming is de tegenwoordigheid van geest. Hoe leer je deze?

Duurzaamheid in het denken

Normaal gesproken vind je in het denken een veelheid van meningen. Hoe kun je een weg gaan van mening naar waarheidsonderzoek?
Hoe kan in de verbinding tussen kunst en filosofie inspiratie in het denken ontstaan?

Duurzaamheid in het voelen

De emoties angst, woede en verdriet kunnen een chaotisch beleven van het leven geven. In een Filosofie van de emoties wordt de zingevingsvraag van de emoties en hoe met deze om te gaan besproken. Verder worden gevoelens van de geest aangesproken: humor, vreugde, medelijden, berouw, gevoel van het schone, het sublieme en ontroering.
Op welke wijze kunnen het schone, de ontroering en het sublieme als gevoelens van de geest ontwikkeld worden?

Duurzaamheid in het willen

Als de geest van de mens niet oorzaak is van het handelen, maar er een andere oorzaak geldt, is de mens onvrij. Hoe is werkelijke innerlijke vrijheid mogelijk? Een filosofische bespreking en uitwerking van het 8-voudige pad van Boeddha voor leiders. Wanneer is de wil in zichzelf verdeeld en wanneer is de wil ongedeeld, vrij, vitaal en scheppend?

Duurzaamheid in het handelen

Wil je het goede, dan doe je het kwade. Wanneer is het handelen vruchtbaar in de wereld? De wet van oorzaak en gevolg in dit leven en tot in een ander leven. Het handelen vraagt een duurzaamheid van het ik. Wat is het ik is tijdelijk en vergankelijk en wat is permanent en blijvend? Een filosofie van Ik met drie Ik-beginselen in de dynamiek van het handelen. Zelf waarden en idealen ontwerpen.
Kan het doen een scheppen van waarden en idealen uit het niets zijn en een kunstzinnige handelen worden? Hoe kan de cultuur daardoor worden vernieuwd?

Duurzaamheid in de liefde

In de heftig uitgeroepen en gefluisterde liefde werkt vaak afhankelijkheid en een verborgen vragen in het geven. Wat is het wezen van liefde? Wat is liefde in het kennen? Er ontstaat een intuïve kennis als er een eenheid is van kenner en ken-object. Hoe is deze mogelijk? Wat is liefde in de relatie tot de ander? De voetwassing, de filosofie van Levinas en ethische communicatie.
Liefde in het kennen van en handelen in de wereld. Hoe kom je ook tot liefde voor het onvolkomene? Hoe kan liefde het kwaad omvormen? Hoe ontwikkel je een liefde voor de hele mensheid?

Locatie en andere algemene informatie vind je op deze pagina.

 

Aanmelden kan via: het aanmeldformulier

 

Aanmelden:

via het: aanmeldformulier